VYHLÁŠENÍ XX. ROČNÍKU

Kamarádi, přátelé…

Všichni už máme dost zpráv o koronaviru a věcí s ním souvisejících. Valí se to na nás po internetu, z televize i rádia. Mám strach otevřít skříň, aby na mne náhodou nějaký nevypadl.
Abychom tedy v rámci stávajících (neustále se měnících) pravidel a nařízení dali průchod i věcem jiným, oznamujeme Vám, že…

FOTO na PROVÁZKU BUDE.

Tedy:
1) Pokud se přihlásíte a dorazíte v takovém počtu, aby bylo co vystavovat. V současné době je Vás přihlášených 12. Je potřeba, aby Vás vystavujících fotografů bylo alespoň 30. Zájemce prosím o to, aby se co nejrychleji přihlásili. My tak uvidíme, kolik Vás je. Podklady pro úhradu účastnického poplatku nebudeme rozesílat. Zaplatíte jej na místě. Nemusíte posílat fotky elektronicky, ani foto autora a text o autorovi. Pokud to uděláte, O.K. Pokud ne, tak se to vyřeší po výstavě. Vše ostatní zůstává v platnosti. Pokud potřebujete zodpovědět nějaký dotaz, klidně se na mne obraťte na telefonním čísle 736 642 811.

2) Pokud Andrej nezruší, co slíbil či neslíbí co zrušil.
Kromě výstavy a vernisáže (sobota 30.5.) s hudebním vystoupením (Petra Ernyeiová + doprovod) se uskuteční podvečerní koncert Ondřeje Fencla s kapelou HROMOSVOD a večerní koncert LILI MARLENE.
Nedělní dopoledne (31.5.) bude patřit cestovatelským projekcím (K. Matějka – „Nehas co tě NEPÁLí“, D. Hainall - „Barma – usměvavá, tajemná a zlatá“)

Za organizátory
Karel Matějka, Saša Kubáček a Bohumír Džubej

Vyhlášení XVIII. ročníku si můžete stáhnou i v elektronické podobě.

PDF (275 kB)

VYHLÁŠENÍ
XX. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY
„FOTO NA PROVÁZKU 2020“

Foto na provázku je výstava amatérských fotografů doplněná o fotografickou soutěž. Nejlepší snímky vybírá ve dvou kategoriích odborná porota a laická veřejnost.

Termín konání

30. - 31.5.2020

Místo konání

Kulturní dům ve Strunkovicích nad Blanicí (okres Prachatice, Jihočeský kraj).

Podmínky účasti

Výstavy se může účastnit, samozřejmě až do vyčerpání vystavovacích kapacit, autor bez omezení národnosti, státní příslušnosti, věku, pohlaví, náboženství či rasy. Nebudeme Vás omezovat dokonce ani žánrově. Foťte digitálně i na klasický film. Foťte černobíle i barevně. Protože ale demokracie není anarchie, rozhodli jsme se z řady důvodů striktně vyžadovat splnění některých podmínek. Jedná se zejména o množství a velikost vystavovaných fotografií a dodržení termínu pro přihlášení. V případě nesplnění jakékoliv z nich se nebude moci autor se svými fotografiemi výstavy účastnit.
Podmínky jsou následující:
Počet fotografií: minimálně 6, maximálně 10
Počet fotografií je odvozen od prostoru, který pořadatelé vyhradili každému jednomu vystavujícímu a od max. velikosti adjustovaných fotografií. Při velikosti zapaspartované fotky velikosti A3 (možná nepatrně větší) se jich na místo určené jednomu autorovi vejde opravdu nejvýše 10!!!
Minimální velikost fotografie (neadjustované) je 20cm x 30cm.
Maximální velikost fotografie (neadjustované) je 35cm x 45cm.
Fotografie budou zapaspartované či nalepené na kartonech tak, aby je bylo možné zavěsit na provázek pomocí prádelních kolíčků.
Vystavující poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěžní výstavy a soutěžní výstavy samé. Vystavující souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěžní výstavy bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách a elektronických materiálech vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.
Vystavující uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěžní výstavy „Foto na provázku“ včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Vystavující prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti na soutěžní výstavě se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěžní výstavy nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich vyřazení ze soutěžní výstavy, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Vstupní elektronické podklady
Čtěte pozorně a přesně dodržujte! Při nedodržení nelze s podklady dále pracovat a jsou proto považovány za nezaslané!!!
V případě nejasností volejte 777 22 92 73.

Každý přihlašující se autor musí dodat:
a) Všechny autorem přihlašované fotografie.
Každá fotografie musí být v samostatném souboru.
Datový formát: JPG
Minimální požadovaná velikost každé fotografie: 2125×1535 pixelů
Maximální velikost jednoho souboru: 1 MB (t.j. 1024 kB)
Názvy souborů se skládají takto: příjmení autora
mezera
jméno autora
mezera
dvoumístné pořadové číslo fotografie

Příklad správného názvu souboru:
Chrudoš Josef 01

Nejčastější chyby:
Josef Chrudoš 01 (přehozené jméno a příjmení)
Chrudoš Josef 1 (jednomísté pořadové číslo fotografie)
01 Chrudoš Josef (pořadové číslo fotografie je na začátku)

Mají-li být fotografie v katalogu pojmenovány, musí být názvy fotografických souborů a k nim příslušné názvy fotografií uvedeny na konci textu o autorovi.
b) Fotografie pro tématickou výstavu (pokud se jí autor zúčastní).
Fotografie musí být v samostatném souboru.
Datový formát: JPG
Minimální požadovaná velikost každé fotografie: 2125×1535 pixelů
Maximální velikost jednoho souboru: 1 MB (t.j. 1024 kB)
Názvy souborů se skládají takto: příjmení autora
mezera
jméno autora
mezera
písmena TF

Příklad správného názvu souboru:
Chrudoš Josef TF

Nejčastější chyby:
Josef Chrudoš TF (přehozené jméno a příjmení)
TF Chrudoš Josef (písmena TF jsou na začátku)

Mají-li být fotografie v katalogu pojmenována, musí být název fotografického souboru a k němu příslušný název fotografie uveden na konci textu o autorovi.
c) Portrétní fotografie autora.
Datový formát: JPG
Minimální požadovaná velikost fotografie: 800×600 pixelů
Maximální velikost souboru: 500 kB
Název souboru se skládá takto: příjmení autora
mezera
jméno autora
mezera
slovo autor

Příklad správného názvu souboru:
Chrudoš Josef autor

Nejčastější chyby:
Josef Chrudoš autor (přehozené jméno a příjmení)
autor Chrudoš Josef (slovo autor je na začátku)

d) Text o autorovi.
Rozsah: max. ½ normostrany A4 (900 znaků včetně mezer)
Přípustné datové formáty textu: DOC - MS Office
DOT - OpenOffice
TXT - prostý text
RTF
Název souboru se skládá takto: příjmení autora
mezera
jméno autora

Příklad správného názvu souboru:
Chrudoš Josef

Nejčastější chyby:
Josef Chrudoš (přehozené jméno a příjmení)

Vstupní elektronické podklady je nutno zaslat buď elektronickou poštou na adresu dtp@bod.cz, nebo na CD či DVD na poštovní adresu:

DTP studio BoD
Bohumír Džubej
Černovír 67
Ústí nad Orlicí
56201

Z důvodu požadovaného minimálního rozlišení fotografií bude mnohdy nutno fotografie odeslat ve více e-mailech, přes službu www.uschovna.cz nebo na CD-ROM či DVD.

Text o autorovi a portrétní fotografie autora MUSÍ být zaslány i v případě, že se autor v minulosti výstavy účastnil a foto a text k některé z minulých výstav zasílal.
Toto nemá za účel vás fotografky a fotografy prudit, ale chceme, aby dokument, kterým DVD katalog výstavy bezesporu je, byl aktuální. Chceme vidět, jak fotografky mládnou a krásní a fotografové mužní a zrají. Chceme se dozvědět z textu něco nového o vašich fotografických činnostech, úspěších či přáních, které za rok od posledního ročníku Fota na provázku jistě někam pokročily.
Organizátoři se na oplátku zavazují, že vám dodají DVD katalog z minulých ročníků. Jednak, aby jste si nepřipadali, že ty materiály dodáváte zbytečně, a jednak proto, že vám je prostě dlužíme.

Poplatky

Vstupní poplatek jsme po letech, s ohledem na rostoucí ceny, nepatrně navýšili. Navíc nám to v roce 20. výročí bude tak nějak hezky ladit. Vstupní poplatek tedy činí 200,-Kč za vystavujícího autora. Úhrada bude prováděna pouze platbou na č. účtu 169510954/0300. Je to dnes věc běžná a jednoduchá a nám organizátorům odpadne starost s „uháněním“ neplatičů a zapomnětlivců, na což v tom shonu kolem zajišťování celé akce fakt čas není.
Pro identifikaci platby (jako variabilní symbol) budete používat číslo, které Vám bude přiděleno po vyplnění přihlášky na www stránkách.
Výše uvedené číslo účtu patří TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí, pod jehož ochrannými křídly Foto na provázku již řadu let úspěšně probíhá.

Termíny

Podklady v elektronické podobě musí být zaslány a platba vstupního poplatku musí být připsána na účet nejdéle do 15.5.2020. Víme, že vás to polovina neudělá, ale vzhledem k tomu, že jsme v tento jubilejní ročník obeslali nejen všechny účastníky, kteří se kdy účastnili této výstavy, ale řadu dalších, předpokládáme, že bude dost zájemců. A navíc vás budeme uhánět podstatně dříve.

Přihlášení

Přihlášení se bude dít výhradně elektronicky po vyplnění jednoduchého dotazníku na našich www stránkách (viz menu a nebo ZDE).

Tématická výstava v rámci Fota na provázku.

Pro rok 2020 jsme se rozhodli pro téma „Foto na provázku“. Rádi bychom, abyste Vy, kteří se této výstavy účastníte již povícerokrát, zašátrali v archivech a vybrali něco zajímavého, čím by se dalo osvěžit to dvacetileté jubileum naší výstavy.
Vy, co jste ještě nevystavovali, tak jste se třeba účastnili jako diváci - fotografové. A pokud ani to ne a chcete se v této tématické části výstavy prezentovat, si určitě poradíte. Vždyť jste Češi, a tak nám představíte třeba fotku, jak fotíte něco na výstavu Foto na provázku…
Této tématické výstavy (a soutěže o ceny) se může účastnit pouze účastník výstavy Foto na provázku a to pouze s 1 fotografií. Parametry fotografie jsou shodné s požadavky na fotografie pro účast ve výstavě Foto na provázku. Jedinou výjimkou je, že fotografie nebude zapaspartována. Vše ostatní, včetně dodání fotografie v digitální podobě, zůstává.

Průběh výstavy

Průběh výstavy zůstává stejný jako v letech předchozích. Zapaspartované fotografie je třeba spolu s kolíčky na pověšení doručit do Strunkovic nad Blanicí do pátku 29.5.2020. Většina autorů si v pátek přijede fotografie nainstalovat osobně, zbylé po dohodě pověsí pořadatelé.
Po sobotní vernisáži (v 10:00 hodin) budou výstavní prostory otevřeny do 18:00 hodin. V neděli od 10:00 do 12:00 hodin. Po vyhlášení oceněných a ukončení výstavy si autoři odinstalují a odvezou své fotografie. Nepřítomným (po dohodě) fotografie odinstalujeme a dohodnutým způsobem předáme.

Co můžete očekávat

Doufáme, že 20. ročník „Fota na provázku“ bude důvodem nejen pro prezentaci vašich nejlepších fotek, ale i k setkání se se starými i novými kamarády. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na hudební vystoupení zpěvačky Petry Ernyeiové či kapel Hromosvod a Lili Marlene. Plánovaná jsou i dvě cestovatelské projekce, které obstará David Hainall a Karel Matějka. Připravujeme i vydání publikace mapující zrod a dvacet let celé téhle nejen fotografické akce. Pro vítěze soutěže budou tradičně připraveny hodnotné ceny. Pro všechny ostatní drobné dárky. A to není tak málo.

Kontakty pro všetečné dotazy

Karel Matějka
E-mail:
starosta@strunkovicenadblanici.cz
Telefon:
736 64 28 11
Saša Kubáček
E-mail:
sakubacek@seznam.cz
Telefon:
603 26 98 34
Bohumír Džubej
E-mail:
dtp@bod.cz nebo bod@bod.cz
Telefon:
777 22 92 73

Slovo na závěr.

Aktuální informace sledujte na našich internetových stránkách http://fnp.strunkovicenadblanici.cz. Přihlášeným fotografům je pak budeme zasílat v elektronické podobě e-mailem.
Při příležitosti tohoto kulatého výročí jsme se pokusili oslovit všechny ty, kteří na této výstavě někdy své fotografie vystavovali. Je možné, že na některé již nemáme aktuální kontakty.
Pokud můžete informace o konání XX. ročníku Fota na provázku předat dál mezi bývalé účastníky jakožto i další zájemce z řad fotografů i návštěvníků, budeme Vám velice zauzlováni.
Jelikož každá sranda něco stojí, rádi bychom oslovili případné sponzory. Pokud o nějakém nadšenci a fandovi fotografů víte, zašlete nám kontakt. Kromě finanční pomoci uvítáme i věcné ceny do fotografické soutěže.
Za organizátory všem přejí nejen „Dobré světlo“

Karel Matějka, Saša Kubáček a Bohumír DžubejOptimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD